FOTOGALÉRIA  FOTOGALÉRIA DOMOV DOMOV O NÁS O NÁS
Domov sociálnych služieb, Družby 7, 974 04 Banská Bystrica
KONTAKTY
Kde nás najdete?
Riaditeľka zariadenia:
Margita SPIŠIAKOVÁ
Sociálna pracovníčka:
Margita ČUNDERLÍKOVÁ
Zdravotná sestra:
Melánia FERJENČÍKOVÁ
Hospodárka:
Genovéva BALÁŽOVÁ
Telefón:           048 413 6878 Telefón a Fax: 048 413 9287  E-mail: dom.matky.terezy@gmail.com
Číslo účtu:  2102473553/0200 IČO:             42000068 DIČ:             2022115040
keby ste sa chceli prísť na nás pozrieť?  Predsa v Banskej Bystrici, časť Fončorda na ulici Družby číslo 7. Budova bývalej materskej škôlky a jasieľ. V blízkosti nákupného strediska Mladosť. Autobusy číslo: 24 - Mládežnícka ulica Trolejbusy číslo: 7 - Poľná ulica
2 percentá   1.strana
2 percentá    2.strana