V tejto dielni vznikajú skutočné umelecké skvosty. Ľudia s mentálnym postihnutím vedia skutočne dať do svojich výrobkov celú dušu. Tieto výrobky sú posolstvom ich vnútorného života, často odrážajú vnímanie a prežívanie tohto sveta svojho tvorcu, a to ako vo farebnosti, tak aj v širokej škále tvarovosti výrobkov. S týmito výrobkami a to nielen keramickými sa zúčastňujú rôznych výstav a súťaží, kde sa im darí dobíjať srdcia ľudí, a aj tie najvyššie méty ohodnotenia. Naši klienti svoje výrobky aj predávajú. Hlavne na Vianočných a Veľkonočných trhoch nám mesto Banská Bystrica už tradične dáva k dispozícii predajný stánok.Uskladňovanie a spracúvanie hliny, hustota, tvarovateľnosť, vzájomná priľnavosť, výroba rôznych artefaktov, sušenie, glazovanie a aj vypaľovanie hliny. S týmto všetkým sa u nás v keramickej dielni denne musia chlapi aj ženy popasovať. Verte, a im sa to za asistencie odborníkov -  aj darí.    
Vďaka tejto dielni sme už za tie roky (17 rokov)  umožnili našim klientom  získať veľa poznatkov v oblasti keramiky ako takej. To znamená: vedia čo je hlina, ako sa s ňou pracuje, čo je možné pomocou nej vytvoriť. Vedia čo sú glazúry, ako a na čo sa používajú, vedia čo je pec na vypaľovanie aj ako sa vypaľuje. Za tie roky dostali možnosť objaviť v sebe niečo nové, niečo o čom by sa bez keramickej dielne nikdy nedozvedeli. Ale nielen to, vďaka svojim výrobkom nadobudli pocity zmyselnosti vykonanej práce a pocity a presvedčenie, že vďaka svojim výrobkom sú akceptovaní aj za hranicami nášho zariadenia a hlavne za hranicami nášho mesta. Už tradične sa každý rok s ich výrobkami zúčastňujú ako Vianočných, tak aj Veľkonočných predajných trhov. Tu treba úprimne poznamenať, že po týchto výrobkoch je naozaj veľký dopyt. Okrem toho niektorí klienti každoročne dobíjajú rôzne výstavné svety na území celého Slovenska a to skutočne úspešne.
                Vážení návštevníci ,                  jednou s našich nových aktivít je aj ponuka výrobkou našich klientov cez internet. Skúsenosti, ktoré sme nadobudli s predajom týchto artefaktov na Veľkonočných či Vianočných trhoch, nás inšpirovali k tomu, že sme sa rozhodli tieto ponúkať a predávať aj prostredníctvom našich stránok. Ak vás to zaujíma, kliknite si na ikonku.
    OKIENKO CTI     M      MIŠKO SALAJ        Jeden z našich najúspešnejších klientov, čo sa týka práce s hlinou. Jeho výtvory sú naozaj skvosty najvyžšej kvality. Pracuje samostatne bez predlohy.Už niekoľko sezón sa zúčastňuje  výstav po celom Slovensku a vždy boduje.  
Čo nám to prináša?
Toto sú naozajstní umelci...
PRÁCA V KERAMICKEJ             DIELŇI